elinorlevtov@gmail.com​  |  0503-700-506

seam הוא אקסלרטור המשלב את שלושת הנושאים - קיימות, טכנולוגיה ואופנה.
האקסלרטור מקדם סטארט-אפים אשר עוסקים בנושאים אשר משלבים קיימות, טכנולוגיה ואופנה כל מה שהופך את העולם למקום יפה וטוב יותר.

באקסלרטור ניתן להנות מכל האמצעים שיעזרו לקדם את הסטארט-אפ.

seam

מיתוג לאקסלרטור המשלב בין קיימות לאופנה

קורס מיתוג

מרצה אנה גסלב

הפרויקט נעשה בקבוצה יחד עם עטר טל וסוניה.